Fons Català de cooperació al desenvolupament

Edition

Les cultures i les migracions / Cultures and migrations / Las culturas y las migraciones

Mediterrani, Cruïlla de pobles
Guió i documentació: Guillermo Galán
Fotografies: Lídia Moreno / José Antonio Soria /
Sònia Cabestany Montardit / Ricard Aranda Recasens
Disseny Gràfic i maquetació: Ricard Aranda
Il·lustracions: Ricard Aranda

Related