Born in the Penedès in 1969, I am a graphic designer and illustrator after initially training at the Escola Massana in Barcelona and in various advertising studios.
Since 1998 I have been working as a freelancer, mainly in the field of publishing illustration, publishing and graphic arts, and often in comprehensive graphic projects coordinating teams and managing production.
Sociable by nature, always in touch with colleagues in the profession and other sectors, I am excited to participate and collaborate on team projects. Valuing them as opportunities for knowledge exchange and contributing from my experience and professionalism.
Learning piano, I aspire to know more about music. Every day and every project is a continuous learning.
I have done many collaborations, books and I plan to do many more, contributing good pictures and
stories!

Català: 

Nascut al Penedès el 1969, sóc grafista i il·lustrador després de formar-me inicialment a l’Escola Massana de Barcelona i en diversos estudis de publicitat.

Des del 1998 treballo com a freelance, bàsicament en el camp de la il·lustració editorial, l’edició i les arts gràfiques, i sovint en projectes gràfics integrals coordinant equips i gestionant la producció.

Sociable per naturalesa, sempre en contacte amb els col·legues de professió i d’altres sectors, m’entusiasma participar i col·laborar en projectes d’equip. Valorant-los com oportunitats d’intercanvi de coneixements i aportant des de la meva experiència i professionalitat.

Aprenent de piano, aspiro a saber més sobre la música. Cada dia i cada projecte és un aprenentatge continu.

He realitzat moltes col·laboracions, llibres i penso fer-ne molts més, aportant bones imatges i històries!

Français: Né dans le Penedès en 1969, je suis graphiste et illustrateur après une formation initiale à l’Escola Massana de Barcelone et dans divers studios de publicité.
Depuis 1998, je travaille en freelance, principalement dans le domaine de l’édition d’illustration, de l’édition et des arts graphiques, et souvent dans des projets graphiques complets en coordonnant des équipes et en gérant la production.
Sociable par nature, toujours en contact avec des collègues de la profession et d’autres secteurs, je suis ravi de participer et de collaborer sur des projets d’équipe. Les valoriser comme des opportunités d’échange de connaissances et contribuer de mon expérience et de mon professionnalisme.
Apprenant le piano, j’aspire à en savoir plus sur la musique. Chaque jour et chaque projet est un apprentissage continu.
J’ai fait de nombreuses collaborations, des livres et je prévois d’en faire beaucoup plus, en contribuant à de bonnes images et
histoires!

Español: 

Nacido el Penedès en 1969, soy grafista e ilustrador después de formarme inicialmente en la Escuela Massana de Barcelona y en diversos estudios de publicidad.

Desde 1998 trabajo como freelance, básicamente en el campo de la ilustración editorial, la edición y las artes gráficas, y a menudo en proyectos gráficos integrales coordinando equipos y gestionando la producción.

Sociable por naturaleza, siempre en contacto con los colegas de la profesión y de otros sectores, me entusiasma participar y colaborar en proyectos de equipo. Valorándolos como oportunidades de intercambio de conocimientos y aportando desde mi experiencia y profesionalidad.

Aprendiz de piano, aspiro a saber más sobre la música. Cada día y cada proyecto es un aprendizaje continuo.

He realizado muchas colaboraciones, libros y pienso hacer muchos más aportando buenas imágenes e historias.

Editorials: Baula, Editorial Edelvives, Editorial Cruïlla, Editorial Abadia de Montserrat, Editorial Barcanova, Editorial Santillana, Editorial Bruíxula, Editorial Castellnou, Eumo editorial, Revista juvenil Cavall Fort, revista Tatano, revista Barça Kids, Diari Sport, Vicens Vives, Editorial Teide, Enciclopedia Catalana, text – La Galera, Editorial Galera…

Empreses i entitats: Fundació la Caixa (Laboratori de les Arts), Deutsche Bank, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Fusic (Fundació Societat i Cultura), Estudi Síntesi, Estudi Victor Oliva, Estudi Hores Extrordinàries, Federació Festa Major de Gràcia, Festa Major de Vilafranca del Penedès, Formats , Orangeworld, Institut Goethe, Ajuntament de Barcelona, La Vola, Bacc, Power Band, MCM materials de construcció, Paites, Associació del Circ de Catalunya, Sindicat de Periodistes de Catalunya, Wad’s Accent…

Mèrits:

1997_ 1r Premi, cartell Carnaval de Tarragona
           1r Premi, cartell Carnaval d’Arenys de Mar

1995_ 1r Premi, cartell Festa Major de Gràcia
           2n Premi, cartell Festa Major de Sant Cugat del Vallès

1993_ 1r Premi, cartell Festa Major de Sant Cugat del Vallès
1991_ 1r Premi, cartell San Mateo Logroño

           2n Premi, cartell Festa Major de Rubí
1990_ 1r Premi, cartell San Mateo, Logroño.
1989_ 1r Premi, cartell Festa Major de Sant Cugat del Vallès