Supervacances amb els Triplets 2n. 
Primària, Cruïlla. Barcelona, 2011

Supervacances amb els Triplets 2n. 
Primària, Cruïlla. Barcelona, 2011

Supervacances amb els Triplets 2n. 
Primària, Cruïlla. Barcelona, 2011

Supervacances amb els Triplets 2n. 
Primària, Cruïlla. Barcelona, 2011

Supervacances amb els Triplets 2n. 
Primària, Cruïlla. Barcelona, 2011

Supervacances amb els Triplets 2n. 
Primària, Cruïlla. Barcelona, 2011

Supervacances amb els Triplets 2n. 
Primària, Cruïlla. Barcelona, 2011

Supervacances amb els Triplets 2n. 
Primària, Cruïlla. Barcelona, 2011

Supervacances amb els Triplets 2n. 
Primària, Cruïlla. Barcelona, 2011