Supervacances amb els Triplets 1r. 
Primària, Cruïlla. Barcelona, 2011

Supervacances amb els Triplets 1r. 
Primària, Cruïlla. Barcelona, 2011

Supervacances amb els Triplets 1r. 
Primària, Cruïlla. Barcelona, 2011

Supervacances amb els Triplets 1r. 
Primària, Cruïlla. Barcelona, 2011

Supervacances amb els Triplets 1r. 
Primària, Cruïlla. Barcelona, 2011

Supervacances amb els Triplets 1r. 
Primària, Cruïlla. Barcelona, 2011

Supervacances amb els Triplets 1r. 
Primària, Cruïlla. Barcelona, 2011

Supervacances amb els Triplets 1r. 
Primària, Cruïlla. Barcelona, 2011

Supervacances amb els Triplets 1r. 
Primària, Cruïlla. Barcelona, 2011