La cigala i la formiga 
La Galera, Barcelona 2007

La cigala i la formiga 
La Galera, Barcelona 2007

La cigala i la formiga 
La Galera, Barcelona 2007

La cigala i la formiga 
La Galera, Barcelona 2007

La cigala i la formiga 
La Galera, Barcelona 2007

La cigala i la formiga 
La Galera, Barcelona 2007

La cigala i la formiga 
La Galera, Barcelona 2007

La cigala i la formiga 
La Galera, Barcelona 2007