Concerts Familia 
Fundació "La Caixa". 1999

Concerts Familia 
Fundació "La Caixa". 1999

Concerts Familia 
Fundació "La Caixa". 1999

Concerts Familia 
Fundació "La Caixa". 1999

Concerts Familia 
Fundació "La Caixa". 1999

Concerts Familia 
Fundació "La Caixa". 1999

Concerts Familia 
Fundació "La Caixa". 1999